Mit foglal magába a projektmenedzsment?

Egy nagyobb vállalkozáshoz, beruházáshoz ma már elengedhetetlen a projektmenedzsment alkalmazása. Használatával összeköthetők a céges feladatok, céges partnerek. Cikkünkben ezt fogjuk hosszabban bemutatni.

A projekt egy olyan tevékenységsorozatot fed le, melyet egy adott időn belül el kell készíteni, és a költségek, az erőforrások, valamint a minőség tekintetében is korlátok között kell tevékenykedni. A projekt elkészüléséhez szükség van összehangolt erőforrásokra, kiadásokra stb. Ezt az összehangolást végzi el a projektmenedzsment.

Láthatjuk tehát, hogy nem csak a határidő tartása a fontos, hanem az is, hogy az előre meghatározott többi korlátba is beleférjünk (minőség, pénzügyi korlátok stb.). Akkor jó egy elkészült projekt, ha minden egyes feltételnek meg tud felelni, ezt biztosítjuk a projektmenedzsmenttel.

A projektmenedzsment területei:

  • Integrációmenedzsment: A terület feladata a projekt különböző elemeinek összehangolása. Ennek végrehajtását a projektmenedzsment-standardok segítik.
  • Terjedelemmenedzsment: A projekt terjedelmének menedzsmentje biztosítja, hogy a kitűzött projektcélok (és csak azok) megvalósuljanak. Azonban ennek a területnek nemcsak az eredeti cél szem előtt tartása a feladata, hanem az is, hogy a projekt végrehajtása során felmerülő új vagy megváltozó célokat azonosítsa, beépítse a projektbe, és a szükséges újratervezéseket elvégezze.
  • Ütemezésmenedzsment: A terület feladata az eredeti ütemezés betartása, melynek során kommunikációs eszközként a projekt ütemezését használja (projektterv).
  • Költségmenedzsment: A terület feladata a költségvetés keretein belül történő végrehajtás biztosítása, a költségtúllépés felismerése és az esetlegesen szükséges korrekciós tevékenységek végrehajtása.
  • Minőségmenedzsment: A terület feladata, hogy biztosítsa a projekt eredményeinek az elvárt és specifikált paraméterekkel (minőséggel) történő leszállítását.
  • Emberierőforrás-menedzsment: Ide tartozik az emberi erőforrások képesség és rendelkezésre állás figyelembevételével történő optimális felhasználása, beleértve az erőforrások képzését és fejlesztését is.
  • Kommunikációmenedzsment: A terület feladata a projektben résztvevő összes érdekelt személy és szervezet megfelelő mennyiségű, minőségű és rendszerességű tájékoztatása.
  • Kockázatmenedzsment: Idetartozik a minőségi és a mennyiségi kockázatelemzés, elkerülési és tartaléktervek kidolgozása.
  • Beszerzésmenedzsment: A terület feladata a beszállítókkal és a partnerekkel történő együttműködés és integráció szabályozása.