A piackutatás fogalma

A piackutatás fogalmaA piackutatás egy olyan üzleti módszer, melynek során kvantitatív és kvalitatív adatok alapján gyűjtünk adatokat a piacról, majd pedig az adatok segítségével a legjobb döntéseket fogjuk tudni meghozni. A piackutatás nagyon hasonló a marketingkutatáshoz, azonban nem csak a fogyasztók igényeit, vizsgálja, hanem foglalkozik a termékkel, az árral, a konkurenciával, az értékesítési csatornákkal és a beszerzési lehetőségekkel is.

A piackutatás általában 2 módszerrel történik, a kvantitatív és a kvalitatív kutatás módszereivel.

A kvantitatív kutatás olyan piackutatási módszer a számokkal kimutatható adatokat gyűjti és elemzi. Ilyen adatok pl. az átkattintási arány, a konverzió és a bevétel. Ezek mind olyan adatok, melyek számszerűsíthetők, ebből is adódik a kvantitatív név.

A kvalitatív kutatás a nem számszerűsíthető, számokkal nem kimutatható adatokat gyűjti és elemzi. Ilyen módszerek pl. a vélemények, kérdőívek, visszajelzések.

Mindkét módszerre igaz, hogy a piackutatás során megszerzett információknak meg kell felelniük bizonyos alapkövetelményeknek. Ezek az alapkövetelmények a teljesség, a megbízhatóság, az időszerűség és a mérhetőség. Ha az információk nem felelnek meg ezeknek a követelményeknek, akkor nem valós adatokat fogunk kapni.